kruiswoordraadselblad van rubber handschoenmateriaal

Samenwerkingspartner

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 - Alfa Laval- kruiswoordraadselblad van rubber handschoenmateriaal ,Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal Handschoenen uit rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook vanSDSXXP007869-a - 3 - Weber dry cement comp A - NLHandschoenmateriaal: Handschoenen van rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet ...Veiligheidsinformatieblad - Bison Prof

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal Aanbevolen materiaaldikte : > 0,12 mm Nitrilrubber · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 10

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 - Nullifire

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal Handschoenen uit rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit ...

Technische informatie - verf

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

CB2250 MSDS NL 20150116 - Continental Tires

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Handschoenen uit rubber Natuurrubber (latex) Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit ...

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van …

Handschoenmateriaal: Handschoenen van rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet ...

6308867 - GRIFFON HBS-200 LIQUID RUBBER BUC 5L*1 L49

Handelsnaam: Griffon HBS-200 Liquid Rubber (Vervolg van blz. 2) 40.1.5. ... Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de …

• doorbraaktijd van het handschoenmateriaal >480 minuten (permeatieniveau: 6) Spatbescherming - Beschermende handschoenen • Soort materiaal NBR (Nitrilrubber). • Materiaaldikte >0,3 mm. • Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal >10 minuten (permeatieniveau: 1). • andere beschermingsmiddelen Rustperioden voor regeneratie van de …

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACh-Verordening)

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal handschoenen van butyl rubber/nitril rubber. ( 0,4 mm ), doorbraaktijd <30 min. Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd. Geschikt voor permanente blootstelling: Viton handschoenen ( 0,4 mm ) doorbraaktijd > 30 min.

Identificatie van de gevaren - Bouwmaat

NL Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de doorbraaktijden, de permeatiegraden en de degradatie. Handschoenmateriaal: Handschoenen van rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit

Bij de toepassing van handschoenen moet men letten op: - …

De doorlaatbaarheid van handschoenen is afhankelijk van de aard van het toegepaste polymeer en de dikte van de handschoen. Zo zijn handschoenen van rubber vrij makkelijk doorgankelijk voor nikkel, formaldehyde, glutaaraldehyde, epoxyhars, sommige acrylverbindingen en glycerylmonothioglycolaat (permanentvloeistof).

ASSYST bvba – VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Handschoenmateriaal EN374 Handschoenen uit PVC Nitrilrubber Handschoenen uit rubber

Identificatie van de stof of het mengsel en van de …

maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Handschoenen uit synthetisch rubber · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de pe netratietijden, de permeatiegraden en de degradatie . · Handschoenmateriaal Natuurrubber (latex) Butylrubber · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to: Acetone: 480 min Butyl acetate: 60 min Ethyl acetate: 170 min Xylene ...

Bij de toepassing van handschoenen moet men letten op: - …

De doorlaatbaarheid van handschoenen is afhankelijk van de aard van het toegepaste polymeer en de dikte van de handschoen. Zo zijn handschoenen van rubber vrij makkelijk doorgankelijk voor nikkel, formaldehyde, glutaaraldehyde, epoxyhars, sommige acrylverbindingen en glycerylmonothioglycolaat (permanentvloeistof).

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal Materiaal : nitril rubber, butyl rubber Dikte van de handschoen : 0.4 mm Penetratietijd : 480 min De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere

6308248 - BISON RUBBER REPAIR CRD 50ML*6 NLFR

BISON RUBBER REPAIR CRD 50ML*6 NLFR 6308248 - BISON RUBBER REPAIR CRD 50ML*6 NLFR www.bison.net 1/7. Bladzijde: 2/7 ... Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot

Alfa Phos (NL) vers12

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. ... Chloroprene rubber (CR) De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubber & Kunststof Dressing

Productnaam Rubber & Kunststof Dressing Product nummer 269-7 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ... doorbraaktijd van het handschoenmateriaal kan geven. De doorbraaktijd voor handschoenmateriaal kan verschillend zijn voor de verschillende fabrikanten van handschoenen. Indien allergische ...

Huidafwijkingen door het gebruik van rubber handschoenen in de …

Een allergie voor handschoenmateriaal heeft meestal niet alleen gevolgen voor het werk, maar ook, bijvoorbeeld in het geval van de veel voorkomende type IV-allergie voor rubberadditiva, voor activiteiten binnen- en buitenshuis (denk aan rubber in sportartikelen, auto-onderdelen, kleding, schoeisel, snoeren, slangen en condooms).

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 - Nullifire

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. · Handschoenmateriaal Handschoenen uit rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit ...

1.1 Productidentificatie Handelsnaam: weber.pas 431

Handschoenmateriaal: Handschoenen van rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet ...

1.1 Productidentificatie Handelsnaam: weber.pas 431

Handschoenmateriaal: Handschoenen van rubber De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet ...

MSDS; A-I-CY011; (v13-NL-NL) - illbruck

· Handschoenmateriaal Handschoenen uit rubber Fluorrubber (Viton) Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,7 mm · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd …

Copyright ©AoGrand All rights reserved